Formola ta' applikazzjoni għal talba biex persuna tidher fir-Reġistru 'Il-Bormliżi ta' kull żmien'